Rudolf Gagge (1834−1912)

Intermezzo capriccioso

Skriv ut
  • Tillkomstår: "16/4 1865"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album med titeln: Samling af Smärre Compositioner för Pianoforte, 3dje Bandet

Beskrivning av verket

Allegro moderato e-moll 2/4, 30 takter, Poco meno mosso, 38 takter, totalt 68 takter