• Tillkomstår: "25/? 1866"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album med titeln: Samling af Smärre Compositioner för Pianoforte, 3dje Bandet

Beskrivning av verket

Allegro moderato H-dur 3/4, 16 takter, /:16 takter:/, Trio, /:8 takter:/16 takter, [Menuetto D.C.], 40 takter, totalt 96 takter