• Tillkomstår: "10/7 1866"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album med titeln: Samling af Smärre Compositioner för Pianoforte, 3dje Bandet

Beskrivning av verket

Giusto h-moll 3/4, 24 takter, Fiss-dur, 24 takter, h-moll, 24 takter, totalt 72 takter