• Tillkomstår: "Maj 1868"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album med titeln: Samling af Smärre Compositioner för Pianoforte, 3dje Bandet

Beskrivning av verket

[Ingen tempobeteckning] D-dur 3/8, /:4 takter:/:6 takter:/, 13 takter, totalt 23 takter