• Tillkomstår: "1869"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album med titeln: Samling af Smärre Compositioner för Pianoforte, 3dje Bandet

Beskrivning av verket

Muntert D-dur 3/4, 24 takter, /:4 takter:/, 1 takt, totalt 29 takter