• Tillkomstår: "9 Juli 1870"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album med titeln: Samling af Smärre Compositioner för Pianoforte, 3dje Bandet

Beskrivning av verket

Energico Ess-dur 2/4, /:8 takter:/, 1 takt, /:8 takter:/, 17 takter, Ass-dur, 28 takter, Ass-dur, 4 takter, Tempo 1mo, 16 takter, Coda, 4 takter, totalt 86 takter