• Tillkomstår: "10/9 1869"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album med titeln: Samling af Smärre Compositioner för Pianoforte, 3dje Bandet

Beskrivning av verket

Inledning. Något långsamt d-moll 3/4, 16 takter, Polska. Lifligt, 41 takter