• Tillkomstår: "22/10 75"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album med titeln: Samling af Smärre Compositioner för Pianoforte, 3dje Bandet

Beskrivning av verket

Allegro a-moll 4/4 (C), 4 takter, A-dur, 8 takter, a-moll, 4 takter, /:4 takter:/, 1 takt, totalt 21 takter