• Tillkomstår: "30/7 75"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album med titeln: Samling af Smärre Compositioner för Pianoforte, 3dje Bandet

Beskrivning av verket

Andantino Ess-dur 4/4 (C), 16 takter, /:8 takter:/, totalt 24 takter