Rudolf Gagge (1834−1912)

Moderato [fiss-moll]

Skriv ut
  • Tillkomstår: "22/10 75"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 1 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album med titeln: Samling af Smärre Compositioner för Pianoforte, 3dje Bandet

Beskrivning av verket

Moderato fiss-moll 4/4 (C), 16 takter