Rudolf Gagge (1834−1912)

Moderato [D-dur]

Skriv ut
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 1 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album med titeln: Samling af Smärre Compositioner för Pianoforte, 3dje Bandet

Beskrivning av verket

Moderato D-dur 3/4, 16 takter