• Tillkomstår: "Okt. 1878"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album med titeln: Samling af Smärre Compositioner för Pianoforte, 3dje Bandet

Beskrivning av verket

Tempo di Ballo. Giojoso G-dur 4/4 (C), 12 takter, Poco lento, 4 takter, a Tempo, 12 takter, Tempo 1mo, 15 takter, totalt 43 takter