• Tillkomstår: "Febr. 1878"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album med titeln: Samling af Smärre Compositioner för Pianoforte, 3dje Bandet

Beskrivning av verket

Allegrtto grazioso h-moll 6/8, 16 takter, /:29 takter:/, totalt 45 takter