• Tillkomstår: "30/9 1880"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 1 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album utan titel, tillhörigt Rudolf Gagge (Band 4)

Beskrivning av verket

Moderato a-moll 3/4, 12 takter, /:28 takter:/, totalt 40 takter