Rudolf Gagge (1834−1912)

Till Elsa, vid hennes hemkomst d. 27 Nov. 1880

Skriv ut
  • Tillkomstår: 27 november 1880
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: Elsa Maria Gagge, g. Silfverstolpe
  • Speltid: 1 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album utan titel, tillhörigt Rudolf Gagge (Band 4)

Beskrivning av verket

Allegretto G-dur 2/4, 16 takter, /:16 takter:/, totalt 32 takter


Verkkommentar

Elsa är Rudolf Gagges dotter, vid detta tillfälle ännu ej gift med kapten Carl Edvard Silfverstolpe.