• Tillkomstår: "25/12 1882"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 3 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album utan titel, tillhörigt Rudolf Gagge (Band 4)

Beskrivning av verket

Allegretto con moto E-dur 3/8, 16 takter, /:56 takter:/, totalt 72 takter