• Tillkomstår: Troligen 1843
  • Verktyp: Operett / Sångspel
  • Textförfattare: August Säfström
  • Uruppförande: 4 januari 1844, Kungliga teatern, Stockholm
  • Arrangemang/bearbetning: Andreas Randel orkestrerade musiken och skrev uvertyren
  • Speltid: Ca. 30-40 min
  • Detaljerad speltid: En akt, varav musiken uppskattningsvis upptar 30-40 minuter

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 / 4.2.3.0. / timp / str
(picc)

Soloröster/kör

Soloröster: 1 mezzosopran (Clara), 2 tenorer (Leonard, Pelle), 2 barytoner (Olof, Översten)
Blandad kör, S.A.T.B.

Notmaterial/stämmor återfinns

Samtida stämmaterial i Musik- och teaterbiblioteket

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Uvertyr. Komponerad av Andreas Randel. Se särskild verkpost under Randel.
1. Aria: Olof. Andante sostenuto Ess-dur 4/4
2. Barcarol: Leonard. Allegretto con tranquilezza F-dur 6/8, Più animato
3. Duett: Leonard, Olof. Andantino espressivo a-moll 6/8, Allegro ma non troppo C-dur 4/4
4. Kupletten: Olof. Andante con moto Ess-dur 3/4
5. Gammal folkvisa. Clara. Andante quasi allegretto a-moll 2/4. Enligt anteckning i det ena partituret och i stämmorna skall stycket framföras i g-moll.
6. Aria. Clara. Andantino espressivo D-dur 3/4, Allegro moderato D-dur 4/4
7. Duo. Clara, Olof. Allegro agitato utan angiven tonart 4/4, Recitativ, Allegro moderato, Moderato E-dur, Più allegro, Tempo di moderato, Allegro 6/8
8. Folkvisa, Recitatif & Romance: Leonard. Andante quasi allegretto a-moll 2/4, Allegro risoluto alla breve, Allegro moderato d-moll 4/4, Andantino grazioso d-moll 4/4
9. Kupletter. Pelle. Allegretto vivace g-moll 3/8
10. Quatuor. Clara, Leonard, Pelle, Olof. Allegro B-dur 4/4, Andante 3/4
11. Finale, Fiskar-Chör: Öfversten, Olof, Kör. Allegro vivace C-dur 6/8, Allegro moderato, 4/4, Più lento, Allegro alla breve