Adolf Sandberg (1808-1863)

Fyra sånger utur Frithiofs saga med accompagnement af FortePiano

Skriv ut

1. Frithiof på sin Faders hög
2. Kung Bele och Torsten Vikingsson
3. Frithiofs frieri
4. Balders Bål

  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Esaias Tegnér
  • Dedikation: Majoren och Riddaren Wälborne Herr D.L. Silfverstolpe vördnadsfullt tillegnade
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

Eget Förlag, Stockholm, Stentryck af C. Müller

Notmaterial/stämmor återfinns

Sveriges Radios musikbibliotek, Stockholm (Rar.)

Beskrivning av verket

1. Frithiof på sin Faders hög. Andante g-moll 4/4 (C) 2 takter/:26 takter, totalt 28 takter
2. Kung Bele och Torsten Vikingsson. Allegro Moderato c-moll 2/4 11 takter/:31 takter, totalt 42 takter
3. Frithiofs frieri. Maestoso G-dur 4/4 (C) 4 takter/:13 takter:/, totalt 17 takter
4. Balders Bål. Allegro Moderato f-moll 6/8 2 takter/:16 takter:/, totalt 18 takter


Libretto/text

1. Frithiof på sin Faders hög.

Hur skönt ler solen huru wänligt hoppar, dess milda stråle i från gren till gren! Allfaders blick, i aftondaggens droppar som i hans verldshaf lika klar och ren. hur röda färgar han ej bergens toppar. O! det är blod på Balders offersten. I natt är snart det hela land begrafvet. snart sjunker hon en gyllne sköld i hafvet 

2. Kung Bele och Torsten Wikingsson.

Kung Bele stödd på svärdet i Kungsal stod hos honom Torsten Wikingsson den bonde god hans gamla wapenbroder snart hundraårig och ärrig som en runsten.
och silfverhårig

3. Frithiofs Frieri.

Wäl klingar sången i Frithofs sal
och Skalderna prisa hans ättaretal!
men Sången gläder ej Frithiof;
han hör ej hvad Skalden qväder.

4. Balders Bål.

Midnattssolen på bergen [sic] satt
blodröd till att skåda,
det war ej dag, det war ej natt,
det vägde mellan båda.