• Tillkomstår: 1855
  • Verktyp: Röster och piano
  • Textförfattare: "C. Feuk, efter Matthison."
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

pno

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Ingår i "Förgät mig ej! Album för Sång vid PIANO innehållande hittills otryckta arbeten af Svenska Tonsättare, tillegnade SVERIGES UNGA DAMER", Första Årgången, Stockholm, C. Svanbergs förlag [1855]
• Hans Ahlborg Musik, kopierad från ovanstående originalutgåva 2008

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Andante con espressione a-moll 4/4 (C), 24 takter, /:8 takter:/, 1 takt, Lento d-moll, 18 takter, totalt 50 takter


Verkkommentar

Sångens första del är för sångröst (Tenor?) och piano. Från och med d-moll-partiet [Ja! Du är för evigt borta] är den skriven för manskvartett a cappella.


Libretto/text

Ungdoms-dröm

Har du evigt då försvunnit
du min ungdoms gyllne dröm?
Stilla frid, har du förrunnit
lik en våg på tidens ström?

/:Fjerran då från verldens hvimmel
låga hyddans famn mig slöt
och på jorden re'n en himmel
jag i barnslig oskuld njöt.:/

Ja! Du är för evigt borta
Själens ljufva svärmeri.
Fridens dagar voro korta
Ja! Ungdomsdrömmen snart förbi.
Hur af saknad ögat gråter,
Hur af längtan hjertat slår,
Jag ej gråter drömmen åter
Från min ungdoms flydda vår.