Nils Lorens Sjöberg (1754-1822)

Skriv ut

Nils Lorens (Lorents, även Lorentz) Sjöberg föddes i Rogberga församling (Jönköping) den 3 (enligt vissa källor den 4) december 1754 och avled i Maria församling (Stockholm) den 13 mars 1822. Sjöberg studerade juridik i Lund och kom 1781 till Stockholm, där han anställdes vid utrikesexpeditionen och utnämndes [möjligen 1812] till Förste Expeditions-Sekreterare. Sjöberg var aktiv som skald och medarbetare i Stockholms Posten på 1780-talet, men skrev ganska litet därefter. Invaldes 1787 i Svenska Akademien.

Under uppbyggnad

Bibliografi

Edlund, Barbro: Lunds universitets matrikel 1732-1830 : album Academiae Carolinae. LiberLäromedel/Gleerup, Lund (1979)
Sjöström, Carl samt Ljungfors, Vilhelm, 1875-1938 och Lunds studentkår, Smålands nation (medarbetare): Smålands nation i Lund 1668-1921 : biografiska och genealogiska anteckningar. Smålands nation, Lund (1922)

Svenskt biografiskt handlexikon

Verköversikt

Sånger
Den unga vandraren ("Glad och sorgfri i sin ungdoms vår")