Emil Sjögren (1853-1918)

Fantasistycke (Fantaisie)

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1898
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 4 min
  • Detaljerad speltid: 4' enligt blyertsanteckning på försättsbladet i SMTB:s exemplar

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Musik för Piano af Svenska Tonsättare", Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Hofmusikhandel, Abr. L. 3155, s. 55-59. Musik- och teaterbibliotekets exemplar har ett särskilt präntat försättsblad: "Till Hans Majestät Konung OSCAR II i djupaste underdånighet från förläggaren"

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Fantasistycke - Fantaisie: Andante con moto B-dur 4/4 (C), 11 takter, un poco accel. 6/8, 39 takter, Tempo I 4/4 (C), 9 takter, 6/8, 29 takter, Tempo I 4/4 (C), 2 takter, Tempo II 6/8, 12 takter, 4/4 (C), 3 takter, totalt 105 takter [börjar och slutar slutar med F-dur-ackord.]