Emil Sjögren (1853-1918)

Slägtets barndom (Ur Berzelii-kantaten af Gustaf Retzius)

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1898
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Gustaf Retzius (Ur Berzelii-kantaten)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

"För alt eller bas"

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin", s. 94-97. Ljus' förlag, Stockholm, 1900. Valentin meddelar att sången "Har ej varit tryckt förut".

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Larghetto C-dur 4/4 (C), 22 takter, Allegro moderato f-moll, 42 takter, Tempo I, 15 takter, totalt 79 takter


Libretto/text

Slägtets barndom

Slägte föddes efter slägte,
slägte efter slägte dog.
Hvart än kunskapstörsten räckte,
lifvets under undran väckte
och med bäfvan folken slog.

Dolska makter i naturens tycktes lura öfverallt.
Själfva skyn, af vinden buren,
hafvets våg och sommarskuren,
allt tog andevärldens gestalt.
Ingen än naturen kände,
ej den värld man lefde i.
Hvart man sina blickar vände,
var det under blott som hände
för en lättrörd fantasi.

Mänskan, sist till lifvet boren,
på sin jord en främling var,
blomman lik, som föds o våren.
Visdom vinnes blott med åren,
sofras fram ur dunkla svar.