Emil Sjögren (1853-1918)

Ro, ro ögonsten
(Romans för en Röst vid Piano)

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1886
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: A. Gellerstedt
  • Speltid: 3 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Stockholm, Elkan & Schildknecht med förlagsrätt (Lith. Anst. v. C.G. Röder, Leipzig)
• Samlade sånger, FST 1949

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

G-dur 6/8 49 takter.


Libretto/text

Ro, ro, ögonsten

Ro, ro, ögonsten! ro, ro.
Omsorgers ögonlock
sluta sig aldrig dock:
Du är vår kära ögonsten, vår ögonsten.

Ro, ro, ädelsten, ro, ro,
kärlekens guld så rent,
Fattar dig in så lent,
Du är vår klara ädelsten, vår ädelsten.

Ro, ro, hörnesten! ro, ro,
Tinnar af framtidshopp
bygga vi på dig opp, bygga vi på dig opp:
Du är vår kära hörnesten. ro, ro.