Emil Sjögren (1853-1918)

Sådant är lifvet
(ur Fröding-sånger)

opus 34

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1902
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Gustaf Fröding
  • Dedikation: Till Fru Dagmar Möller.
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Beskrivning av verket

Allegretto D-dur 4/4 (C) 19 takter, 2/4 1 takt, 4/4 (C) 1 takt, 2/4 1 takt, 4/4 (C) 13 takter, totalt 35 takter.


Libretto/text

Sådant är lifvet

Och haren han sitter och äter blå bär och tänker förnöjdt:
"Det är godt det här," då kommer en räf ur en buske och tar'n, och tänker förnöjdt: "Gud ske lof att jag har'n"
och sätter sig ned att spisa, det är harens visa.

Och räfven han slickar sig glad om sin trut
och går att spatsera i skogen ut,
då möter'n en jägare, jägaren skjuter'n,
då glor han, då gnor han, då tjuter'n,
då dör han, då gör han i dön ett språng, det är räfvens sång.

Och jägar'n han blistrar så stoltelig,
och tänker: "Nu hafver jag rogat mig,"
men hemma där pysslar hans käringkropp
med hvitt i hans kaffecikoriakopp,
så dricker'n, så dör han af kaffecikoria, det är jägarns historia.