Emil Sjögren (1853-1918)

Jeg giver mit digt til våren

opus 1 nr 2

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1876
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Bjørnstierne Bjørnson, översättning till franska av Berta Sjögren
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Edition Suecia 1949
• Gehrmans Musikförlag 1983

Beskrivning av verket

Allegretto G-dur 6/8 34 takter, tessitura d1-g2(h2)


Libretto/text

Jeg giver mit Digt til Vaaren,
skjøndt endnu den ej er baaren,
jeg giver mit Digt til Vaaren
som Længsler til Længsler lagt.
Saa slutter de to en Pagt —:
at lokke paa Sol med Liste,
saa Vinteren Nød maa friste,
at slippe et Kor af Bække,
saa Sangen ham maa forskrække,
at jage ham ud af Luften
med idelig Blomsterduften, —:
jeg giver mit Digt til Vaaren!