• Tillkomstår: 1879. Publicerad 1883.
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Efter H W Longfellow
  • Dedikation: Till Baron Ulrich Koskull
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Samlade sånger. FST 1949.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Andantino G-dur 6/8, 45 takter


Libretto/text

Stormen somnat och vågens brus; över jorden sig mörkret sänker. Ensam och klar som en fyrbåks ljus högt upp i rymden en stjärna blänker.

I det djupa havs nattliga värld, över den svallande böljedansen, stjärnan klar på sin himmelska färd med osäglig prakt sprider strålande glansen.

Se, hur hon klyver med flammande svärd de dunkla, de böljande vatten. Är det en vingad Seraf på sin färd? Så frågar jag hänryckt i drömmande natten.