• Tillkomstår: 1885
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: A de Musset, övers. Harald Molander
  • Dedikation: Till Fru Esther Gadelius, född Sidner
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Samlade sånger, FST 1949

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Allegretto Ess-dur 2/4, 63 takter


Libretto/text

Tro ej att jag dig uppenbarar, vem jag har kär. Bjud mig en spira, jag ej svarar vad namn hon bär.

Men om du vill, skall jag besjunga en rosenkind, kring vilken gyllne lockar gunga som skörd för vind.

För hennes nycker vill jag lära mig hörsamhet, och vill hon sist mitt liv begära, jag giver det.

Kval, som av hemlig kärlek näres, mig ödet gav, hon vet ej huru jag förtäres och dör därav.

Jag alltför ljuvt om henne drömmer, som jag har kär, och därför städs mitt hjärta gömmer det namn hon bär.