• Tillkomstår: 1895
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Valfrid B:son LInd
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Samlade sånger. FST 1949.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

e-moll 3/4, 4/4 (C), 47 takter


Libretto/text

Låt mig säga att du är mig kär, säga det en enda gång i livet; sedan skall i drömmen jag, blott där, viska ömt vad ingen ann´ blev givet.

Svara inte, låt mig endast se i ditt öga solen bakom tårar och din min, den fina, sorgsna, le. Ack, det mer än alla ord bedårar.

Om för en sekund jag finge så, återspeglad, se min levnads saga, bli förstådd, förlåten, ja ack då kan jag livets smärta tyst fördraga.