• Tillkomstår: 1887
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Theodor Souchay
  • Dedikation: Till Doktor John Nordlund
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Samlade sånger, FST 1949

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Allegretto con spirito Ass-dur 6/8, 48 takter


Libretto/text

Törstar du, törstar? Kom med, kom med! Slå dig ned, drick i fred till det sista draget! Druvan ger dig eld och must, vad kan du mer begära? Bägar´n går, glädjen rår över hela laget.

Lustelig fyll ditt glas, drick ur och sjung: "Bacchus blott är vår kung; tro vi honom svära." Klang, gutår! se bägarn går; hell hans gudalära! Bägarn går, och Bacchus rår, tro vi honom svära.