Emil Sjögren (1853-1918)

Den långa dagen

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1891
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: J L Runeberg
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Samlade sånger. FST 1949.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Andante d-moll 4/4 (C), 28 takter


Libretto/text

Förr, när min vän var här, var mig en vårdag kort; Nu då han borta år, är mig en höstdag lång! "Ack hvad den dagen flyr!" säga de andra nu - Jag: "hvad den långsam är" O, att den ville fly! Kommer ej qvällen snart? Kommer ej nattens ro?