Emil Sjögren (1853-1918)

Prélude funèbre

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1900
  • Verktyp: Orgel
  • Dedikation: Till minnet af min svärfader, kartografen Carl Edvard Dahlman
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Cantorgi förlag, 2012, CF-5009
Emil Sjögren Samtliga orgelverk volym I

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Wilhelm Hansens arkiv Danmark

Beskrivning av verket

d-moll 4/4 (C) 22 takter, A-dur 25 takter, d-moll 22 takter, A-dur 11 takter, totalt 80 takter


Verkkommentar

Stycket komponerade till svärfadern Carl Edvard Dahlmans begravning. Det var sannolikt ämnat för publicering, men verket kom aldrig att förläggas och återfanns nyligen i Wilhelm Hansens arkiv.