• Verktyp: Orgel
  • Speltid: 2 min
  • Detaljerad speltid: 1´41 (Ralph Gustafsson)

Exempel på tryckta utgåvor

Cantorgi förlag 2012, CF-5009
Emil Sjögren Samtliga orgelverk volym II

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

C-dur 4/4 (C) 23 takter


Verkkommentar

Preludiet var ursprungligen tänkt att ingå i samlingen Legender, men ersattes i ett sent skede med ett annat stycke.