• Tillkomstår: 1931
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Eric Sjöström
  • Speltid: 3 min

Exempel på tryckta utgåvor

Svensk Musik (manuskript). I denna utgåva går sången i g-moll.

I samlingen Svensk Romanskonst, Edition B, Sveriges Körförbund / Gehrmans, Stockholm 1937. I denna utgåva går sången i fiss-moll

Beskrivning av verket

Andante g-moll eller fiss-moll 4/4 18 takter, Più mosso 9 takter, Tempo I 12 takter, totalt 39 takter


Libretto/text

I popplarnas allé går vindens sus,
när solgångsdagern dör vid slättens rand.
Och höga kronors höstligt röda brand
likt vådeldsflammor stå i kvällens ljus.
Som lyssnande till fjärran dynings brus
de famna ut mot havets öde strand,
där hedens ljung i höstens tysta land
i dunkel fägring kläder markens grus.
En livets lovsång dessa moln. som glöda,
blott alltför snart de blekna och förblöda
inunder österhimmelns svarta frans.
Blott alltför snart all skönhet är förgången.
Men än i natten tonar böljegången,
och ännu virvlar fallna bladens brus.