• Tillkomstår: 1938
  • Verktyp: Violin och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Carl Gehrmans Musikförlag, Stockholm (C.G. 2946), Copyright 1938. [Har Otto Kyndels porträtt på framsidan och texten: "Featured by Otto Kyndel"]

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Andante: B-dur 4/4 (C), 45 takter