• Tillkomstår: 1855
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: C. F. v. Zeipel
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Ingår i "Förgät mig ej! Album för Sång vid PIANO innehållande hittills otryckta arbeten af Svenska Tonsättare, tillegnade SVERIGES UNGA DAMER", Första Årgången, Stockholm, C. Svanbergs förlag [1855]
• Hans Ahlborg Musik, kopierad från ovanstående originalutgåva 2008

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Allegretto grazioso Ess-dur 6/8, 46 takter


Libretto/text

Maj-Visa

Blommorna knoppas och fåglarna slå
Jublande sånger mot himmelens blå;
Bäckarna brusa och kullen är grön,
Vindarna leka kring speglande sjön;
Fjärilar komma med fröjdande bud
Om Maj och hans brud.
Dig då min flicka, jag helgar min skål!
Kärleken vinkar till skönhetens mål.
Skogen han susar; skön är hans röst;
Öga mot öga och bröst emot bröst!
Sången som mildt genom grenarna går,
Kärlek, blott kärlek förstår.

Blommorna knoppas och fåglarna slå
jublande sånger mot himmelens blå
Fjärilar komma med fröjdande bud
Om Maj och hans brud.