August Söderman (1832−1876)

[Fyra sånger] 3. I månans skimmer

Rudén nr 113a

Skriv ut
  • Tillkomstår: Arrangerad för manskör av Hugo Alfvén 1929
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Emil von Qvanten
  • Uruppförande: Uppsala 2 december 1929 av Orphei Drängar, dir. Hugo Alfvén
  • Arrangemang/bearbetning: Arrangerad för manskör av Hugo Alfvén 1929
  • Speltid: 3 min
  • Detaljerad speltid: 2,5 minuter

Soloröster/kör

manskör T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

3. separat Stockholm 1952. CG 4766. Gehrmans kvartett-bibliotek nr 294a
Lunds studentsångförenings stamrepertoar, 33. Stockholm 1956, Nordiska musikförlaget NMS 4911
Manskörprisma 1, AB Carl Gehrmans Musikförlag, C.G. 7029

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: autograf saknas

Beskrivning av verket

Allegretto Ass-dur 3/4, /. 8 takter :/, 17 takter, totalt 25 takter


Libretto/text

3. Över nejdens skönhet glimmar
mild, högtidlig kvällens stund;
bleknad aftonrodna'n simmar,
slocknande kring våg och lund
Re'n de nalkas, nattens timmar,
på det vida valvets rund.