August Söderman (1832−1876)

Romance för en Röst [Baryton], Violoncell och Piano - [i autografen: Ungleiche Theilung für Baryton und Violoncello mit Begleitung.]

Skriv ut
  • Tillkomstår: I autografen: "Stockholm d. 9 Sept.1856"
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Dedikation: I autografen: Dem Herrn F. Grützmacher zur Erinnerung vom Komponisten.I trycket: Till Fritz Söderman
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

Bar, vc, pno.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Abr. Hirsch, nr. 1486.

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Söderman Dep. 1, kuvert 29

Beskrivning av verket

Romance: Agitato g-moll 4/4 (C) 39 takter.


Libretto/text

Romance

Mig qvalet gafs att skapa
Den sång som fröjd dig ger!
För mig är musslans smärta,
Mot dig dess perlglans ler!
Dig skänktes rosens vällukt,
Dess törnekrans blef min;
Min stråt är öde hedens,
I skuggrik dal går din!
För mig de vreda stormar,
Dig lyckans solljus blott!
Mig bjuds af vinet dräggen;
Dess sötma du har fått!
"Det är för ojemnt deladt!"
Visst så ditt hjerta tror!
Dock vet, en salig tjusning
I sjelfva smärtan bor!

Für dich des Liedes Klänge,
Für mich des Schaffens Qual,
Für mich der Muschel Leiden,
Für dich der Perle Strahl.
Für dich die Loorberkronen [sic],
Die Dornenkränze mir,
Für mich die dürren Höhen,
Die grünen Thäler dir.
Für mich des Herzens Stürme,
Dir seinem Sonnenschein,
Für mich des Beckers Hefen,
Der süsse Schaum sei dein.
Und sagst du "ungleich theilen
war nie der Liebe Brauch",
So weiss, es wohnt Entzücken
in ihrem Schmerze auch!