August Söderman (1832−1876)

Tannhäuser. Ballade / Tannhäuser. Ballad

Skriv ut
  • Tillkomstår: Leipzig 28 november 1856 (enligt Monumenta Musicae Svecicae: 11)
  • Verktyp: Röst och orkester
  • Textförfattare: E. Geibel [avser Emanuel Geibel (1815-1884)] (okänd översättare)
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 2.2.3.0 / timp / str

Soloröster/kör

Baryton

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae: 11, Edition Reimers AB, ER 40110 (klaverutdrag)

Notmaterial/stämmor återfinns

2:a korrektur till tryckt partitur (med klaverutdrag) finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar (Söderman Dep I, Kuvert 24)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Söderman Dep I, Kuvert 24 (klaverutdrag och orkesterstämmor: vn I + II, bsn I+II, hn I+II, trp I+II, tbn I+II+III, timp; samt 2:a korrektur till tryckt partitur inkl klaverutdrag)

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

Moderato (Nicht zu schnell) E-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Wie wird die Nacht so lüstern! / Hur trånadsfull är natten!


Mediafiler

Edition Levande musikarv