August Söderman (1832−1876)

Hymn ("Fjärran, ack fjärran")/ Hymnus ("Ferne, ach ferne")

Skriv ut
  • Tillkomstår: Stockholm 15 november 1863 (enligt Monumenta Musicae Svecicae: 11)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: E. Wallmark [avser troligen Ernst Wallmark (1834-1910)] (översättning av L. Eppstein)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae: 11, Edition Reimers AB, ER 40110

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

Andantino Ess-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Fjärran, ack fjärran ovan stjärnor / Ferne, ach ferne, über den Sternen


Mediafiler

Edition Levande musikarv