August Söderman (1832−1876)

Flyg ej undan / Flieg nicht fort

Skriv ut
  • Tillkomstår: Stockholm 30 mars 1869 (enligt Monumenta Musicae Svecicae: 11)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Johan Ludvig Runeberg (1804-1877) (översättning av L. Eppstein)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae: 11, Edition Reimers AB, ER 40110

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

Allegro scherzando G-dur 3/4


Libretto/text

Vill du veta skälmska flicka / Willst du wissen, loses Mädchen


Mediafiler

Edition Levande musikarv