August Söderman (1832−1876)

Afton, huru skön / Schöner Abend du

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tryckt 1872 (enligt Monumenta Musicae Svecicae: 11)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: J. Nyblom (översättning av L. Eppstein)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae: 11, Edition Reimers AB, ER 40110

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

Andante a-moll 3/4


Libretto/text

1. Afton huru skön! / Schöner Abend du

2. Dagen föds och dör / Tage kommen, geh'n

3. Somna varma själ / Schlumm're friedlich ein!


Mediafiler

Edition Levande musikarv