August Söderman (1832−1876)

Trenne sånger af E. v. Qvanten och Z. Topelius

Skriv ut

1. Suomis sång
2. Led mig!
3. Sjung! Sjung!

  • Tillkomstår: Tryckt 1871, men No 1. Suomis sång och No 3. Sjung! Sjung! framfördes på en konsert 1866 och samtliga skrevs troligen på 1850-talet (enligt Jeanson, sid 288)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: No 1: Emil von Qvanten (1827-1903)
    No 2 och No 3: Zacharias Topelius (1818-1898)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Hirsch, Ed. nr. 1463
(Suomis sång + Sjung! Sjung!: 100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873])

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

1. Suomis sång: Allegro Ess-dur alla breve
2. Led mig!: Andante Sollenne c-moll (- C-dur) 4/2
3. Sjung! Sjung!: Allegretto Ass-dur 6/8


Verkkommentar

"Suomis sång" finns även tonsatt av Fredrik Pacius. Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

No. 1: Hör, hur herrlig [sic] sången skallar
Mellan Wäinös runohallar:
Det är Suomis sång!

No. 2: Guds heliga hand, som leder verldarna, led mig!

No. 3: Sjung, sjung brusande våg!