August Söderman (1832−1876)

Dikter af Z. Topelius

Skriv ut

1. Der sjöng en fågel på lindeqvist
2. Och fast du svikit din flickas tro
3. Min vän är den bästa
4. O låt mig lefva en liten tid
5. Klang, min vackra bjellra, i den sena qväll

  • Tillkomstår: Sångerna publicerades 1872. Samliga är dock odaterade, med undantag för nr 5 "Klang, min vackra bjellra", som är daterad den 26 juni 1872 (enligt Jeanson, sid 289)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Zacharias Topelius (1818-1898)
  • Dedikation: "Till Carl Schütz och hans Sångarvänner" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Soloröster/kör

T.T.B.B. med tenor- och bassolo i No. 3 "Min vän är den bästa" samt tenorsolo i No. 5 "Klang, min vackra bjellra"

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundquist, Ed. nr. 1282

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

1. Der sjöng en fågel på lindeqvist: Allegretto B-dur 6/8
2. Och fast du svikit din flickas tro: Andante h-moll 6/8
3. Min vän är den bästa: Allegro - Lento c-moll alla breve
4. O låt mig lefva en liten tid: Moderato - Lento Ass-dur 3/4 - 2/4 - 3/4
5. Klang, min vackra bjellra, i den sena qväll: Allegro - Recitativ (utan tempobeteckning) - Allegro B-dur 3/4 - 4/4 (C) - 2/4 [sic; 3/4]


Libretto/text

No. 1: Der sjöng en fågel på lindeqvist.
"En liten fågel är jag förvisst" 

No. 2: Och fast du svikit din flickas tro,
Så skall hon alldrig [sic] dig glömma

No. 3: Min vän är den bästa, förmer än de flesta,
Han vill mig gästa, ej fresta, men fästa

No. 4: O låt mig lefva en liten tid
Och dö lik blomman i dalens frid!

No. 5: Klang, min vackra bjellra, i den sena qväll!
Spring min raska fåle, öfver mo och fjäll!