August Söderman (1832−1876)

Tre visor i folkton

Skriv ut

I. Skjön Jomfru! luk dit Vindve op (Dansk)
II. Og jeg vil ha'e mig en Hjertenskjær (Norsk)
III. Nog mins jag hur det var, när som lilla vännen for (Svensk)

  • Tillkomstår: I. "Skjön Jomfru! luk dit Vindve op" och II. "Og jeg vil ha'e mig en Hjertenskjær" är daterade Köpenhamn den 19 mars 1870, III. "Nog mins jag hur det var, när som lilla vännen for" är daterad den 18 mars 1870 (enligt Jeanson, 1926, sid 289)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: I: A. Oehlenschläger [avser sannolikt Adam Oehlenschläger (1779-1850)]
    II: C. P. Riis [avser sannolikt Claus Pavels (sic) Riis (1826-1886)]
    III: Onkel Adam [pseudonym för Carl Anton Wetterbergh (1804-1889)]
  • Dedikation: "Till Hugo Lutteman, Zacharias Köster, Edvard Ellberg och Gustaf Rydberg" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Tre Visor i Folkton komponerade för Mans-Röster, Elkan & Schildknecht, E. & S. 525
• Elkan & Schildknecht, tryckt 1872 (editionsnummer saknas)
• Elkan & Schildknecht, tryckt 1889 (editionsnummer saknas)

- II. "Og jeg vil ha'e mig en Hjertenskjæ"r ingår likaså i samlingen "Flerstemmige Sange for Mandsstemmer udgivne af Studentersangforeningen i Kjøbenhavn. 1873", "Forlagt af Horneman & Erslev (S. A. E. Hagen.) Kjøbenhavn. Stockholm: Abr. Hirsch, Elkan & Schildknecht. Christiania: C. Warmuth. J. A. Røsholm"
- II. "Og jeg vil ha'e mig en Hjertenskjær" ingår även i samlingen "Ylioppilaslauluja. / Studentsånger. Första häftet. Samlingen utgifven af D. Hahl. Filos. [sic] Kand.", K. E. Holms Förlag, Helsingfors, 1871

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

I. Skjön Jomfru! luk dit Vindve op: Andante h-moll 6/8
II. Og jeg vil ha'e mig en Hjertenskjær: Allegro moderato D-dur 2/4
III. Nog mins jag hur det var, när som lilla vännen for: Allegretto B-dur (- B-moll) 4/4 (C)


Libretto/text

I. Skjön [sic] Jomfru! luk dit Vindve op, Her er din Hjertenskjær

II. Og jeg vil ha'e mig en Hjertenskjær, Ja - ja, Hjertenskjær

III. Nog mins [sic] jag hur det var, när som lilla vännen for,
Och jag kände mig så ensam uti verlden