August Söderman (1832−1876)

Sex visor i folkton

Skriv ut

I. Jungfrun gick åt lunden, den sköna
II. Det står en älsklig blomma
III. Min vän är den bästa
IV. Och blomstren de dofta
V. Och jungfrun gick sig åt lunden
VI. Pojkar och jäntor ta'n nu i ring

  • Tillkomstår: II. "Det står en älsklig blomma", III. "Min vän är den bästa" och VI. "Pojkar och jäntor ta'n nu i ring" är daterade den 24, 23 resp 25 april 1872, övriga sånger är odaterade (enligt Jeanson, sid 289)
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: -
  • Dedikation: "Till Fröken Eugenie Claëson" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Elkan & Schildknecht, tryckt 1873 (editionsnummer saknas)
• Abraham Lundquists Musikförlag, Abr. L. 4781

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

I. Jungfrun gick åt lunden, den sköna: Allegretto Ess-dur 2/4
II. Det står en älsklig blomma: Andante Ess-dur 6/8
III. Min vän är den bästa: Allegro e-moll 2/4
IV. Och blomstren de dofta: Allegro moderato Dess-dur 3/4
V. Och jungfrun gick sig åt lunden: Moderato F-dur 4/4 (C)
VI. Pojkar och jäntor ta'n nu i ring: Allegro moderato A-dur 3/4


Libretto/text

I. Jungfrun gick åt lunden, den sköna, suril, suril, lei!

II. Det står en älsklig blomma bland videbuskars snår

III. Min vän är den bästa, förmer än de flesta

IV. Och blomstren de dofta på ängen grön.

V. Och jungfrun gick sig åt lunden i rosendeskog, hon skulle tvätta tvinne.

VI. Pojkar och jäntor ta'n nu i ring, svängen i bröllopsdansen.