August Söderman (1832−1876)

Englarnas Hem (Änglarnas hem)

Skriv ut
  • Tillkomstår: Manuskriptet daterat Stockholm den 5 oktober 1875 (enligt Jeanson, 1926)
  • Verktyp: Damkör a cappella
  • Textförfattare: Oskar Wijkander (1826-1899)
  • Dedikation: Svenska damqvartetten (enligt Jeanson, 1926)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.S.A.A. (enligt stämmaterialet: MezzoSopran, 2dra Sopran, Alt, 2dra Alt)

Exempel på tryckta utgåvor

Enligt Jaenson publicerades stycket i Ny Illustrerad Tidning 1875 (n:r 43).

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Partitur och stämmor i avskrift (ofullständigt)
    Enligt Jaenson förvaras det daterade manuskriptet i Nordiska museets bibliotek

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

Andante sostenuto F-dur 6/4


Verkkommentar

Stycket är det sista verk som Söderman daterat (enligt Jeanson, 1926)

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Det bor i Förlossarens himmelska hus
En ängel hvars spanande öga är milt