August Söderman (1832−1876)

Fantasier à la Almqvist

Skriv ut

1. Trastens Död
2. Jungfrun och Bergtrollet
3. Morske Achilles
4. Kärleksqval
5. Skön Anna
6. Andakt
7. Norsk Norrmannadands fra Norge
8. Den tappre Landsoldat

  • Tillkomstår: Eknö den 13 augusti 1868 (enligt Jeanson, 1926)
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

Elkan & Schildknecht, E. & S. 880

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

1. Trastens Död: Allegretto D-dur 6/8
2. Jungfrun och Bergtrollet: Allegro furioso a-moll 3/8
3. Morske Achilles: Allegro D-dur 2/4
4. Kärleksqval: Andante moderato d-moll 6/8
5. Skön Anna: Andante a-moll 3/4
6. Andakt: Moderato d-moll - D-dur 4/4 (C)
7. Norsk Norrmannadands [sic] fra Norge: Allegro A-dur 3/4
8. Den tappre Landsoldat: Marciale H-dur (varierande tonarter) 4/4 (C) (varierande taktarter)


Verkkommentar

Den Almqvist som omnämns i titeln avser troligen Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866)

Manuskriptet inkluderar även ett åttonde stycke, "Bellmaniana", men det finns inte med i den tryckta samlingen (enligt Jeanson, 1926)