August Söderman (1832−1876)

Fest-Marsch (vid prins Fredriks och prinsessan Louis's [sic] förmälning) [Festmarsch till festligheterna vid kronprins Fredriks och prinsessan Lovisas förmälning]

Skriv ut
  • Tillkomstår: Coblenz Zum Marienbildchen bei Depenheuer den 31 juli 1869
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

Stycket finns bevarat i autograf för piano, men det finns även en avskrift (ej autograf) med instrumentantydningar, troligen avsett för musikdirektör Rosbeck, som skrev partitur för militärorkester (enligt Jeanson, 1926)

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1420

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv (äv Dep. I, kuvert 10)

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

Tempo di Marcia Sollenne Ass-dur (varierande tonarter) 4/4 (C)


Verkkommentar

Omslaget till nottrycket anger: "Fest-Marsch vid den, i anledning af D. D. K. K. H. H. Kronprinsen af Danmark och Prinsessan Lovisas Förmälning, å Börsen gifna Fest-Bal." (= Prinsessan Lovisa/Louise av Sverige; förmälningen/vigseln ägde rum i Slottskapellet [Slottskyrkan], Stockholms slott, den 28 juli 1869)

Enligt Jeanson fick Söderman beställningen telegrafiskt medan han var Tyskland och svarade "Jag antager utmaningen och hoppas på det utlovade, goda honoraret, ty penningar behöfver jag."

"Det verkningsfullaste i stycket är inflätningen av danska folksången mot slutet. I övrigt: fyllnadsgods i form av fanfargrannlåt." (enligt Jeanson, 1926)