• Tillkomstår: Göteborg den 30 augusti 1855 (enligt Jeanson, 1926)
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Arrangemang/bearbetning: A. Malm
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Detaljerad speltid: 4'15 (enligt Sterling CDS 1040-2)

Instrumentering (besättning)

1.0.1.0 / 0.0.0.0 / pno / str [inkl violin obligato]

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundquist, Abr. L. 5053 (stämmaterial)
Stycket ingår även i "Söderman-Album. 60 Valda Tondikter av August Söderman satta för piano", Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 2439 (i arrangemang av Gunnar Malmström)

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

Allegro vivo E-dur (varierande tonarter) 3/4


Verkkommentar

Stycket är troligen avsett som underhållande mellanaktsmusik (enligt Jeanson, 1926)