August Söderman (1832−1876)

Festmarsch [Ess-dur] komponerad i anledning av H. M. Konung Oscar IIs och H. M. Drottning Sofias Kröning i Stockholm den 12 Maj 1873

Skriv ut
  • Tillkomstår: Versionen för piano är daterad Stockholm den 30 april 1873 (enligt autografen)
  • Verktyp: Piano
  • Uruppförande: Enligt nottrycket "Uppförd på den af Stockholms Stad för deras MAJESTÄTER gifna bal"
  • Arrangemang/bearbetning: (August Söderman)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

Stycket finns bevarat i autograf för piano, partituret saknas.

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundquist, Abr. L. 1321

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Dep. I, kuvert nr 10 (renskrivet ex i bläck samt blyertsskiss)

Litteraturhänvisning

Jeanson, Gunnar: August Söderman. En svensk tondiktares liv och verk, 1926

Beskrivning av verket

(Tempobeteckning saknas) Ess-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Stycket beställdes i samband med Kung Oscars och Drottning Sofias kröning den 12 maj 1873 (enligt Jeanson, 1926)